Tidsskrift.dk - vetenskapliga tidskrifter

Tidsskrift.dk - vetenskapliga tidskrifter

Tidsskrift.dk is the Royal Library of Denmark's portal for Danish scientific journal. The portal is a part of the Danish national strategy for Open Access. All journal content is made openly available through the portal.


Tidsskrift.dk är Kungliga Biblioteket i Danmarks portal för danska vetenskapliga tidskrifter. Portalen är en del av den nationella danska strategin för öppen tillgänglighet till vetenskapliga publikationer. Allt innehåll i tidskrifterna tillgängliggörs öppet genom portalen.