SCB Statistikdatabasen

SCB Statistikdatabasen

The Statistical database contains official statistics from Statistics Sweden and fourteen other government agencies. The statistics cover numerous subject areas, and often over a long period of time, so-called time series. You can retrieve the data you need and create your own tables, which can then be downloaded in files of different formats. Thereafter you can process and analyze the statistics further with the help of calculation or statistics programs, for example PxWin, a program developed by Statistics Sweden, available for free download.


Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och fjorton andra myndigheter. Statistiken spänner över många ämnen och ofta över lång tid, så kallade tidsserier. I statistikdatabasen har du möjlighet att göra uttag av den data du behöver och skapa egna tabeller, vilka kan laddas ner som statistikfiler i olika format. Därefter kan du bearbeta och analysera statistiken vidare med hjälp av kalkyl- eller statistikprogram, till exempel PxWin, ett program utvecklat av SCB som finns för gratis nedladdning.