Svenskt Pressregister (SVEP)

Svenskt Pressregister (SVEP)

The Swedish Press Directory (SVEP) is a register of articles from around 15 Swedish big city newspapers from 1880 and onwards. The years 1880 to 1902 are published in printed version. As from 1904 the register is a database, complete until 1906. For listed periodicals, see below. Please note: this database is only in Swedish.


Svenskt pressregister (SVEP) är en förteckning över artiklar i ett 15-tal svenska storstadstidningar från 1880 och framåt. Åren 1880-1902 finns i bokform tillgängligt på alla större bibliotek. Fr.o.m. år 1904 finns registret som databas, komplett till 1906, och under kontinuerlig uppbyggnad. Databasen innehåller signerade artiklar inom alla ämnesområden, skönlitterära bidrag som dikter, noveller, följetonger och kåserier m.m samt recensioner av litteratur, konst, musik, teater m.m. Åren 1880-1902 finns i bokform tillgängligt på alla större bibliotek. Fr.o.m. år 1904 finns registret som databas. Den är komplett till och med 1906. För närvarande sker ingen registrering. Tidningar som ingår i SVEP:

 • Aftonbladet 1904-1907, 1909-1910
 • Arbetet 1904-1907, 1909
 • Dagens Nyheter 1904-1909, 1911
 • Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1904-1909
 • Göteborgs-posten 1904-1907
 • Nya Dagligt Allehanda 1904-1909
 • Post- och Inrikes Tidningar 1904-1907
 • Socialdemokraten 1903-1907
 • Stockholms Dagblad 1904-1907, 1909
 • Stockholmstidningen 1904-1907
 • Svenska Dagbladet 1904-1907
 • Svenska Morgonbladet 1904-1908
 • Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1904-1907
 • Uppsala Nya Tidning 1904-1907
 • Vårt Land 1904-1908