Svenska Matematikersamfundet

Svenska Matematikersamfundet

Svenska matematikersamfundet (SMS) är en fristående ideell förening vars syfte är att främja matematiken, bl a genom att förbättra kontakterna mellan professionella matematiker, såväl nationellt som internationellt, och genom att sprida information om matematikens växande betydelse i samhället. Åtskilliga medlemmar är gymnasielärare, och så gott som samtliga matematiker vid universitet och högskolor är medlemmar. Samfundet bildades 1950 och verksamheten drivs av förtroendevalda, oavlönade personer. SMS är också ett medlemsamfund av the European Mathematical Society (EMS).