Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet

The Swedish Film Institute website contains all kinds of information about Swedish film, and it is also possible to buy books etc published by SFI. The Institute's library holds a collection of 47,000 volumes with a further 1,200 periodicals. The library database MATINÉ (only in Swedish) is freely accessible over the web, but loans can only be made by Swedish residents.


Svenska Filminstitutets websida hittar man information om allt som rör svensk film, och det går även att köpa aktuella tidskrifter, kataloger, lexikon och broschyrer utgivna av Svenska Filminstitutet. Svenska Filminstitutets bibliotek är Sveriges specialbibliotek för film och det är öppet för alla. Biblioteket är lokaliserat i Filmhuset. I samma lokaler finns Stockholms universitetsbibliotek, filialen för Filmvetenskap.

Bibliotekets databas MATINÉ innehåller SFI:s böcker som köpts in från och med 1987, samt hänvisningar till artiklar i svenska filmtidskrifter från och med utgivningsår 1990 (undantagna Chaplin och Filmrutan). I MATINÉ finns även Stockholms universitetsbiblioteks böcker inom ämnena film, TV och masskommunikation samt C- och D-uppsatser från filmvetenskapliga institutionen. MATINÉ är fritt tillgänglig över webben och som låntagare kan man själv beställa fram böcker ur magasin, göra omlån mm.