Språkrådet / The Language Council of Sweden

Språkrådet / The Language Council of Sweden

This is the web site of The Language Council of Sweden. The Council's mission is to monitor the development of spoken and written Swedish and also to monitor the use and status of all other languages spoken in Sweden. Primarily, that means promoting the use of Swedish sign language and our five official minority languages, Finnish, Meänkieli, Sami, Romani and Yiddish.

The Swedish word "språkvård" is a loan translation of the German word "Sprachpflege". Literally, språkvård means 'language care', but is often translated as language cultivation or language planning. This involves the making of handbooks, giving lectures and linguistic guidance and raising people's linguistic awareness, but also entails longer-term efforts to influence the language situation in the country.


Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och kan ses som Sveriges officiella språkvårdsorgan. Språkrådet arbetar med svenska, finska, romani och svenskt teckenspråk men har också till uppgift att följa utvecklingen för alla språk i Sverige. Rådet ger även ut språkböcker och tidskrifter, håller föredrag, bedriver språkforskning och verkar för svenskt och nordiskt språksamarbete.

På Språkrådets hemsida kan du bland annat få hjälp med och hitta länkar till:

  • Språk- och skrivråd
  • Grammatikhandledning
  • Engelska skrivregler
  • Uppsatser.se - om skrivande på högskolan
  • APA Style
  • Språkspalter
  • Ordböcker
  • Information om svenska och engelska som andraspråk
  • Skrivhandledningar - till exempel myndigheternas skrivregler och listor över krångliga ord
... och mycket mer.