SpringerMaterials - The Landolt-Börnstein Database

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

SpringerMaterials - The Landolt-Börnstein Database

SpringerMaterials is the world's largest content platform of selected and critically assessed data in all areas of physical sciences & engineering. It consists of 60,000 online documents, includes more than 120,000 figures, more than 1 Mio literature references and over 65,000 keywords. These data allow scientists to save time by quick access to substance properties, functional relationships and numerical data. Using SpringerMaterials is like consulting a top expert. With so much breadth and depth of content from a trusted source, SpringerMaterials is an invaluable resource for material scientist, engineers, chemists, and physicists. SpringerMaterials replaces Landolt-Börnstein in January 2010.

SpringerMaterials is a database which collates content from many sources:


Omfattande databas med information om material, deras fysiska och kemiska egenskaper samt användningsområden. Rik på litteraturreferenser. Baserad på det klassiska referensverket Landolt-Börnstein.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.