Springer Nature Experiments

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Springer Nature Experiments

Springer Nature Experiments bring together the largest available collection of reproducible laboratory protocols and methods (over 70,000) in biomedicine and life sciences. The platform covers the content from Nature Protocols, SpringerProtocols, Nature Methods and Nature Reviews Methods Primers.


Springer Nature Experiments utgör den största tillgängliga samlingen av laboratorieprotokoll och metoder (över 70 000) inom biomedicin och naturvetenskap. Plattformen innehåller material från Nature Protocols, SpringerProtocols, Nature Methods och Nature Reviews Methods Primers.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.