Springer eBook Collections (ebooks)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Springer eBook Collections (ebooks)

The SpringerLink platform offers a large number of ebooks in fulltext. Lund University Libraries has purchased 13 subject collections containing ca 12,000 titles from the years 1997 to 2008.

Access & use

Printing & copying

Walk-in users & ILL

Keywords: SoB, Jurfak


SpringerLinkplattformen innehåller ett stort antal e-böcker i fulltext. Lunds universitets bibliotek har köpt 13 ämnessamlingar med titlar som publicerats från 1997 och framåt (mellan åren 2005 och 2012 finns tillgång till förlagets hela engelskspråkiga utgivning). Följande samlingar ingår: Architecture, Design and Arts ; Behavioral Science ; Biomedical and Life Sciences ; Business and Economics ; Chemistry and Materials Science ; Computer Science ; Earth and Environmental Science ; Engineering ; Humanities, Social Science and Law ; Mathematics and Statistics ; Medicine ; Physics and Astronomy ; Professional Computing and Web Design.

Åtkomst & användning:

  • Inget lånekort eller inloggning krävs för att läsa e-böckerna.
  • E-böckerna kan läsas av obegränsat antal samtidiga användare.
  • Innehållet i e-böckerna får användas av registrerade studenter och anställd personal för personligt bruk samt undervisning, i uppsatser, avhandlingar och forskning.

Utskrift & kopiering

  • Det finns inga begränsningar i antalet sidor för utskrift eller kopiering, men det är förbjudet att kopiera eller skriva ut en hel e-bok.
  • Att lägga ut innehållet i en e-bok på webbsidor inom Lunds Universitet eller på kommersiella webbsidor är inte tillåtet.
  • En begränsad mängd av innehållet får användas i tryckta kompendier och i undervisningsmaterial inom LU.
  • Att på något sätt ändra, systematiskt kopiera, återsälja, re-distribuera eller publicera materialet i e-böckerna är inte tillåtet.
  • Överträdelse av dessa restriktioner kan innebära att ditt studentkonto eller din LUCAT-identitet stängs av.

Tredje man & fjärrlån

  • Tredje man får ges tillgång till e-böckerna, men bara från bestämda datorer med kontrollerade IP adresser inom Lunds universitet.
  • Max 1 kapitel av en e-bok får skrivas ut och kopiorna skickas via post (ej e-post) eller fax som fjärrlån till andra akademiska bibliotek, eller andra icke-kommersiella bibliotek, men endast till dessa.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.