Scopus

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Scopus

Scopus är den största abstrakt- och citeringsdatabasen för peer-reviewed litteratur och kvalitativa webbkällor med smarta verktyg för att spåra, analysera och visualisera forskning.

I jämförelse med Web of Science har Scopus ett större omfång, men Web of Science är mer komplett när det gäller citeringar före 1996. Scopus använder inte JIF utan förlitar sig på andra bibliometriska verktyg som SJR och SNIP. En annan skillnad är att Scopus täcker accepterade artiklar med status ”in press”.

För att få tillgång till alla funktioner (t.ex. skapa alerts, spara sökningar etc) behöver du skapa ett konto på Scopus.


Scopus is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature and quality web sources with smart tools to track, analyze and visualize research.

In comparison to Web of Science, Scopus has a bigger scope, but Web of Science is more complete when it comes to citations prior to 1996. Scopus doesn't use the JIF, but rely on other bibliometric tools such as SJR and SNIP. Another difference is that Scopus covers articles in press.

To get access to all functions (e.g. create alerts, save searches etc) you need to create an account on Scopus.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.