Avery Index to Architectural Periodicals (EBSCOhost)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Avery Index to Architectural Periodicals (EBSCOhost)

The Avery Index to Architectural Periodicals is published by the Avery Architectural and Fine Arts Library at Columbia University. It offers a comprehensive listing of journal articles on architecture and design, including bibliographic descriptions on subjects such as the history and practice of architecture, landscape architecture, city planning, historic preservation, and interior design and decoration. It contains over seven hundred American and international journals. Articles are included from key publications such as Arkitektur, Arkitektur DK, Domus, El Croquis and Metropolis.


Avery Index to Architectural Periodicals är en databas som ges ut av Avery Architectural and Fine Arts Library vid Columbia University. Databasen täcker bland annat arkitektur, arkitekturhistoria, landskapsarkitektur, byggnadsvård, inredning och möbler. Databasen innehåller över sju hundra amerikanska och internationella tidskrifter. Några artiklar går att nå i fulltext, några finns bland annat i arkivet på Biblioteket för arkitektur och design, och andra måste beställas. Avery täcker bland annat tidskrifterna Arkitektur, Arkitektur DK, Domus, El Croquis och Metropolis.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.