SCImago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank

The SCImago Journal & Country Rank is a portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus database. These indicators can be used to assess and analyze scientific domains. Journals can be compared or analysed separately. Country rankings may also be compared or analysed separately. Journals can be grouped by subject area, subject category, or by country.


SCImago Journal & Country Rank är en portal för vetenskaplig jämförelse som bygger på data från databasen Scopus. Datan kan användas för att analysera och utvärdera vetenskapliga domäner. Tidskrifter kan jämföras med varandra, eller utvärderas separat. ”Country rankings” kan också jämföras med varandra, eller utvärderas separat. Tidskrifter kan grupperas efter ämnesområde, ämneskategori eller efter utgivningsland.