ScienceDirect (ebooks)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

ScienceDirect (ebooks)

ScienceDirect är Elseviers plattform för elektroniska media och deras resurser som Lunds Universitet prenumererar på är tillgängliga både där och via LUBsearch. Åtkomsten går via IP-nummer och sitter du utanför campus måste du logga in via ditt studentkonto/din LUCAT-identitet för åtkomst. Du kan se att du är inloggad när Lund University Libraries visas överst på sidan.

Copyright och användning för Lunds universitet

Följande användning av artiklar, eller delar av artiklar, är kostnadsfri under förutsättning att läsekretsen/publiken är begränsad till registrerade studenter och anställd personal:

  • användning för avhandlingar och uppsatser
  • användning i presentationer och diabilder/powerpoint
  • användning i utbildningsmaterial

Tillstånd - "Request Permission"

För alla andra situationer än de ovan nämnda måste tillstånd sökas från Elsevier. Om du är tveksam om tillstånd krävs, fråga alltid ditt hembibliotek. Överträdelse av copyrightbestämmelser kan innebära att ditt studentkonto / din LUCAT identitet stängs av. Genom att klicka på Request Permission länken i ScienceDirect öppnas ett nytt fönster till Rightslink, ett Copyright Clearance Center. RightsLink visar vilka olika copyrightalternativ som finns, vilka som är fritt tillgängliga och vilka som kräver betalning. Den visar också hur du går till väga för att köpa copyrighträttigheter som inte ingår i LU:s licens.

OBS! Om du använder webbläsaren Internet Explorer krävs version 9 eller senare.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.