Sage Research Methods (SRM)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Sage Research Methods (SRM)

SAGE Research Methods is a database containing research methods materials.Note: Lund University does not have access to all content on SRM.


Sage Research Methods (SRM) är en databas med material på temat vetenskaplig metod. I SRM kan du hitta referensverk och andra böcker om olika forskningsmetoder, plus undervsiningsmaterial och praktiska verktyg.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.