RILM Abstracts of Music Literature (EBSCOhost)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

RILM Abstracts of Music Literature (EBSCOhost)

RILM Abstracts of Music Literature (Répertoire International de Littérature Musicale) is a comprehensive music bibliography featuring citations, abstracts, and indexes. It covers over one million publications from around the world on traditional music, popular music, classical music, and related subjects. Coverage begins in the early 19th century and extends to the present (updated monthly).

The database includes coverage of relevant articles from more than 10,000 journals, many of which are not specifically devoted to music. Citations in RILM Abstracts of Music Literature represent publications in almost 200 languages. Titles of works are translated into English, and the majority of records have English abstracts.

Types of publications include collections of essays, conference proceedings, critical editions of music, digital media, dissertations, journal articles, monographs, online resources, reference materials, reviews, and technical drawings of instruments. Sound recordings and motion pictures that present the results of scholarly research or fieldwork are also included.

Main subject coverage includes: Ethnomusicology, Composition, Dramatic Arts, Dance Studies, Jazz Studies, Musicology, Music Analysis, Music Iconography, Music Librarianship, Music Pedagogy, Music Perception, Music Therapy, Organology, Performance Practice, Popular Music Studies.


RILM Abstracts of Music Literature (Répertoire International de Littérature Musicale) är en omfattande musikbibliografi med citeringar, sammanfattningar och register. Den täcker över en miljon publikationer från hela världen inom traditionell musik, populärmusik, klassisk musik och närliggande ämnen. Det äldsta materialet är från tidigt 1800-tal och sträcker sig fram till nutid (uppdateras varje månad).

Databasen täcker innehåll från mer än 10 000 tidskrifter, även visa som inte är renodlade musiktidskrifter. Citeringar i RILM Abstracts of Music Literature kommer från publikationer på nästan 200 olika språk. Verkens titlar är översatta till engelska och för de flesta finns också en sammanfattning på engelska.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.