Retriever Research (Mediearkivet)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Retriever Research (Mediearkivet)

The Media Archive (Mediearkivet) is a Nordic news archive with material from mainly Swedish newspapers and journals. The articles are in most cases made available the same day as they are published.

Please note: when you search the database you are searching in the Media Archive database, not the source archive. Articles may therefore differ in appearance from the source website.

We do not have access to locked articles from Bonnier News (Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen, Kvällsposten, GT, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad and Hallå) in Mediearkivet.

The database interface is only in Swedish.

Subject Headings: News


Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv och samlar nyheter och artiklar från tryckta och digitala redaktionella medier samt radio och tv. Artiklarna finns i de flesta fall tillgängliga samma dag de publiceras, och visas i vanligtvis som en PDF av tidningssidan. Mediearkivet innehåller i huvudsak svenska källor, men täcker även källor från övriga Norden. Här finns även innehåll från utvalda webbplatser, som exempelvis myndigheter och kommuner.

Observera: när du söker efter en artikel söker du i Retrievers/Mediearkivets egen arkivdatabas, inte i källans arkiv. Artiklar i Mediearkivet kan därför skilja sig från de som finns på dagstidningarnas fritt åtkomliga artiklar.

Bonnier News-källorna (Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen, Kvällsposten, GT, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad samt Hallå) kommer in i arkivet efter 24 timmar, vilket är senare än övriga titlar. Bonnier News-källornas printartiklar blir således tillgängliga först kl 6 dagen efter de publicerats. Detta gäller endast Bonnier News-källorna och endast deras tryckta artiklar, webbartiklarna kommer in i realtid. Det gäller endast öppen web.

Låsta artiklar i Bonnier News-tidningar får man inte access till i Mediearkivet.

Ämnesord: Nyheter


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.