Retriever Business

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Retriever Business

Retriever Business is a database for Swedish company information. It is possible to get company overviews in English with information about Business, Roles, Corporate structure, Work place, Activity, Business matters and Events.

The database is mainly in Swedish

Subject headings: Business Administration, Economics


Retriever Business är en företagsdatabas med information om alla svenska bolag, enskilda firmor och koncerner. Databasen innehåller bl.a. styrelseinformation, årsredovisningar från år 2000 och framåt, koncernstrukturer samt resultat- och balansräkningar för aktiebolag. Det finns möjlighet att exportera uppgifter till Excel, att jämföra bolag och branscher samt göra urval och selekteringar för att bedöma marknader eller bolag. På samma plattform finns också Mediearkivet.

Ämnesord: Företagsekonomi, Nationalekonomi


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.