Regional Business News (EBSCOhost)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Regional Business News (EBSCOhost)

Regional Business News provides full text for nearly 100 regional US and Canadian business publications, dating back to 1990. Key resources include newspapers, radio and television news transcripts, trade publications, magazines and newswires.

Title Coverage List

Subject headings: Business Administration, Economics, News


Regional Business News består av närmare 100 lokala amerikanska och kanadensiska affärstidningar, dagstidningar och nyhetsmeddelanden i fulltext från 1990 och framåt. Även radio- och Tv-nyheter, artiklar ur branschtidskrifter och populärvetenskapliga tidskrifter samt inlägg från nyhetstjänster ingår.

Titelista

Ämnesord: Företagsekonomi, Nationalekonomi, Nyheter


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.