RARA: Umeå universitetsbibliotek digitaliserade äldre samlingar (ebooks)

RARA: Umeå universitetsbibliotek digitaliserade äldre samlingar (ebooks)

Umeå University Library has digitalized a selection of their rare books and texts that is of great historical value for researchers. The selection has been made from material with connection to the northern parts of Sweden (Norrland), such as books of travel, as well as material that is high in demand and fragile material that is easily damaged.


Umeå UB har digitaliserat ett urval rarare böcker och texter ur sin samling som är av stort kulturhistoriskt värde för forskare. Urvalet har gjorts med följande kriterier: Material med norrländsk anknytning, t. ex. reseskildringar ; Efterfrågat äldre material ; Ömtåligt material som lätt skadas.