PubMed

This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

PubMed

PubMed comprises a vast number of citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full-text content from PubMed Central and publisher web sites. PubMed provides beside MEDLINE free articles from open access journals.

Subject Headings: medicine, pathology, internal medicine, surgery, public health, nursing, psychiatry, biochemistry


PubMed innehåller ett stort antal medicinska referenser från databasen MEDLINE, life science tidskrifter och e-böcker. Referenserna kan innehålla länkar till fulltexter från PubMed Central och förlagens webbsidor. Innehåller utöver MEDLINE även ytterligare fria artiklar ur open access-tidskrifter.

Ämnesord: medicin, patologi, internmedicin, kirurgi, omvårdnad, psykiatri, veterinärmedicin, biokemi, folkhälsa