Oxford Reports on International Law (ORIL)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Oxford Reports on International Law (ORIL)

Oxford Reports on International Law (ORIL) is providing decisions by international courts and tribunals, national courts and international ad hoc tribunals. To make the process of researching easier, cases are linked togehter using the 'Oxford Law Citator'.


Oxford Reports on International Law (ORIL) innehåller avgörande från internationella domstolar och tribunaler, nationella domstolar och internationella ad hoc-domstolar. För att underlätta sökprocessenär målen kopplade till varandra med hjälp av 'Oxford Law Citator'.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.