arXiv.org e-Print archive

This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

arXiv.org e-Print archive

arXiv is a free distribution service and an open-access archive for scholarly articles in the fields of physics, mathematics, computer science, quantitative biology, quantitative finance, statistics, electrical engineering and systems science, and economics. Materials on this site are not peer-reviewed by arXiv.


arXiv är en databas för digital förhandspublicering av ännu ej granskade vetenskapliga artiklar (preprints), inom bland annat disciplinerna matematik, fysik, astronomi, datavetenskap, kvantitativ biologi och statistik. Alla arkiverade artiklar är fritt tillgängliga (open access) via Internet. Artiklarna är inte ”peer-reviewed” av arXiv.