OvidSP platform

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

OvidSP platform

The OvidSP platform contains the following subscribed e-resources/tools:


OvidSP platform innehåller följande prenumerationer på e-resurser/verktyg:

  • Your Journals@Ovid (fulltext) - begränsat till tidskrifter som Lunds universitet prenumererar på.
  • EBP Tools : Journal club - tillgängligt i fliken "EBP Tools" när du är på plattformen. Vänligen notera att du behöver skapa ett personligt konto för att använda verktyget.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.