OTseeker - Occupational Theraphy Systematic Evaluation of Evidence

OTseeker - Occupational Theraphy Systematic Evaluation of Evidence

OTseeker is a database that contains abstracts of systematic reviews and randomised controlled trials relevant to occupational therapy. Trials have been critically appraised and rated to assist evaluation of validity and interpretability. The trials in OTseeker were located by conducting systematic searches of the following databases: Medline, CINAHL, ERIC, EMBASE Rehabilitation and Physical Medicine, AMED, PsycINFO, the Cochrane Library, CancerLit, and Ageline.

Subject Headings: occupational therapy


OTseeker är en databas som innehåller abstracts till systematiska litteraturöversikter och randomiserade kontrollerade studier relevanta inom arbetsterapi. Studierna har kritiskt granskats och graderats för att underlätta granskningen av validitet och tolkningsbarhet. Studierna som ingår i OTseeker har tagits fram genom systematiska sökningar i databaserna: Medline, CINAHL, ERIC, EMBASE Rehabilitation and Physical Medicine, AMED, PsycINFO, the Cochrane Library, CancerLit, and Ageline.

Ämnesord: arbetsterapi