OSIRIS - Molecular Properties Estimation

OSIRIS - Molecular Properties Estimation

The OSIRIS Property Explorer is a chemical structures database with text, images and 3D modeling, that lets you draw chemical structures and calculates on-the-fly various drug-relevant properties whenever a structure is valid. Prediction results are valued and color coded. Specific information about individual properties include:


OSIRIS Property Explorer är en kemisk strukturdatabas med text, bilder och 3D-modellering, som låter dig rita kemiska strukturer och beräknar ”on-the-fly” olika läkemedelsrelevanta egenskaper när en struktur är giltig. Resultat värderas och färgkodas.