Arts & Humanities Citation Index (AHCI)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Arts & Humanities Citation Index (AHCI)

Arts & Humanities Citation Index® (AHCI) is a major international article database with a broad range of disciplines. It covers leading arts and humanities journals and indexes over 1000 of the worlds leading arts and humanities journals, as well as covering individually selected, relevant items from over 6,800 major science and social science journals. You can also search among the authors/works quoted in every article. These cited authors are linked to previous relevant research on the same subject.


Arts & Humanities Citation Index® (AHCI) är en internationell artikeldatabas med en bred ämnestäckning. Den indexerar över 1000 av världens ledande tidskrifter inom konstnärliga ämnen och humaniora. Dessutom innehåller den relevanta artiklar från 6800 ledande tidskrifter inom naturvetenskap och samhällsvetenskap. Du kan också söka bland författare/verk som citeras i varje artikel. Dessa citerade författare länkas till tidigare relevant forskning inom samma ämne.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.