NFPA Codes and standards (free version)

NFPA Codes and standards (free version)

The National Fire Protection Association (NFPA) is a global self-funded nonprofit organization. Click the "Free access" link (under the document title). You will be asked to "sign-in" or create a profile to access the document in read-only format.

Subject Headings: Fire Prevention, Emergency Management, Hazard Mitigation, Public Safety, Fire Protection Engineering


National Fire Protection Association (NFPA) är en global ej vinstdrivande organisation. Notera att LU endast har tillgång till den fria versionen: "Free Access" innebär att man bara kan läsa standarderna på skärmen.

Ämnesord: Brandförsvar, Brandfarliga varor, Katastrofberedskap, Krisberedskap