New Palgrave Dictionary of Economics Online, 2nd edition

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

New Palgrave Dictionary of Economics Online, 2nd edition

This online version of The New Palgrave Dictionary of Economics is regularly updated. Written by leading figures in the field including many Nobel prize winners.

Subject Headings: Economics, Economic History


Denna onlineversion av The New Palgrave Dictionary of Economics uppdateras regelbundet. Skriven av ledande personer inom området inklusive många nobelprisvinnare.

Ämnesord: Nationalekonomi, Ekonomisk historia


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.