Naturvårdsverket (Swedish EPA)

Naturvårdsverket (Swedish EPA)

The Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) is an agency under the Ministry of the Environment. They are responsible for compiling knowledge and documentation about the state of the environment, as well as for the development and implementation of environmental policy.

The Environmental Protection Agency guide authorities and practitioners in environmental issues and monitoring. Their guidelines can be downloaded from the web page Vägledningar. Other publications can be found on the page Publikationer or Publications in English.


Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. De ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning.

Naturvårdsverket vägleder myndigheter och utövare i miljöfrågor och miljöövervakning. Deras riktlinjer kan laddas ner från webbsidan Vägledningar. Andra publikationer kan hittas på webbsidan Publikationer.