Natural Product Updates (NPU)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Natural Product Updates (NPU)

Natural Product Updates (NPU), produced by Royal Society of Chemistry, provides access to information on naturally occurring organic chemical substances. It covers the major chemistry journals where isolation studies, biosynthesis, new compounds and known compounds from new sources, structure determinations, and new properties are reported.


Natural Product Updates (NPU), producerad av Royal Society of Chemistry, ger tillgång till information om naturligt förekommande organiska kemiska ämnen. Den täcker de viktigaste kemitidskrifterna där isoleringsstudier, biosyntes, nya föreningar och kända föreningar från nya källor, strukturbestämningar och nya egenskaper rapporteras.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.