Nationalencyklopedin (NE.se)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Nationalencyklopedin (NE.se)

The Swedish National Encyclopaedia, Nationalencyklopedin, abbreviated NE, is a comprehensive contemporary Swedish-language encyclopedia, initiated by the Government of Sweden.

Please note: this database is only in Swedish.


Nationalencyklopedin (NE), Sveriges största uppslagsverk, är ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Sveriges riksdag och på uppdrag av Statens kulturråd. ne.se är i första hand en stor kunskapsdatabas som innehåller Nationalencyklopedins 20 band, de tre supplementbanden och ordböckerna.

OBS! I NE-artiklarna förekommer specialtecken, exempelvis matematiska formler, som normalt inte kan återges på internet. Genom att installera NE-fonten kan artiklarna återges korrekt.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.