NASA's Imagine the Universe Dictionary

NASA's Imagine the Universe Dictionary

Welcome to Imagine the Universe! This site is intended for students age 14 and up, and for anyone interested in learning about our universe. If you're looking for grade school level astronomy information, please see the StarChild web site. Enjoy your cosmic journey!


Välkommen till Imagine the Universe! Denna webbplats är avsedd för studenter från 14 år och uppåt, och för alla som är intresserade av att lära sig om vårt universum. Om du letar efter astronomiinformation från grundskolan, se StarChild - webbplatsen. Njut av din kosmiska resa!