NASA Technical Report Server (NTRS)

NASA Technical Report Server (NTRS)

The NASA STI Repository (also known as the NASA Technical Reports Server (NTRS)) provides access to NASA metadata records, full-text online documents, images, and videos. The types of information included are conference papers, journal articles, meeting papers, patents, research reports, images, movies, and technical videos – scientific and technical information (STI) created or funded by NASA.


Webbplatsen NASA STIR Repository (även känt som NASA Technical Reports Server (NTRS))ger åtkomst till NASA-metadataposter, online-dokument i fulltext, bilder och videor. Den typ av information som ingår är konferenspapper, tidskriftsartiklar, mötespapper, patent, forskningsrapporter, bilder, filmer och tekniska videor - vetenskaplig och teknisk information (STI) skapad eller finansierad av NASA.