Arkitekturbilleder

Arkitekturbilleder

Arkitekturbilleder (Architect images) is a database that contains images of Danish architecture from the 20th and 21st centuries documented by the Library at the School of Architecture at the Royal Danish Academy of Fine Arts. The database includes over 9000 images of almost 1000 different buildings and structures with short descriptions with the name of the building, the architect, year of construction, style and place.


Arkitekturbilleder är en databas som innehåller bilder av dansk arkitektur från 1900- och 2000-talet dokumenterade av Konstakademiens Arkitekturskolas Bibliotek. Databasen innehåller över 9000 bilder av nästan 1000 olika byggnader och de korta tillhörande beskrivningarna ger information om byggnadsverkets namn, arkitekt, byggnadsår, stilart, lokalitet och ämnesord.