Miljödataportalen

Miljödataportalen

Miljödataportalen is a Swedish database containing reports and map layers with information about nature and environment, for example environmental monitoring, area protection and results from inventories and geographical analyses. You can search for information in the whole of Sweden or choose a specific area.


Miljödataportalen innehåller rapporter och kartskikt med information om natur och miljö, till exempel miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och geografiska analyser. Du kan söka efter information i hela Sverige eller välja ut ett speciellt område. Du kanske vill veta vilka rapporter som handlar om miljön i just ditt län eller vilka nationella miljöövervakningsstationer som ligger i ett vattendistrikt?