MeSH - Medical Subject Headings (Swedish-English)

MeSH - Medical Subject Headings (Swedish-English)

MeSH, Medical Subject Headings, is the National Library of Medicine's controlled vocabulary thesaurus used for indexing biomedical information. The Karolinska Institute Library has produced a Swedish translation of National Library of Medicine's MeSH terms.

Subject Headings: medicine


MeSH, Medical Subject Headings, är National Library of Medicines kontrollerade ämnesord. Karolinska Institutets Bibliotek har kompletterat de engelska MeSH-termerna med svenska översättningar.

MeSH-termerna är ordnade i en hierarkisk struktur, som gör att du kan hitta snävare eller bredare termer för att vidga eller snäva in din sökning.

När du söker i Svensk MeSH är det bäst att söka på ett ord i taget. När du är inne på en term ser du bredare och snävare termer i högerspalten. Det är termer som ligger över och under den valda termen i MeSH-hierarkin. Om du har svårt att hitta rätt MeSH-term kan du söka på en bredare, mer generell term och bläddra dig neråt i hierarkin för att hitta mer specifika termer.

Ämnesord: medicin