MeSH - Medical Subject Headings (NLM)

MeSH - Medical Subject Headings (NLM)

MeSH is the National Library of Medicine's controlled vocabulary thesaurus. It consists of sets of terms naming descriptors in a hierarchical structure that permits searching at various levels of specificity. MeSH descriptors are arranged in both an alphabetic and a hierarchical structure. At the most general level of the hierarchical structure are very broad headings such as "Anatomy" or "Mental Disorders." More specific headings are found at more narrow levels of the eleven-level hierarchy, such as "Ankle" and "Conduct Disorder".

Subject Headings: medicine


MeSH är National Library of Medicins kontrollerade ämnesord. MeSH-termerna är ordnade i en hierarkisk struktur. MESH kan ses som ett träd med olika huvudgrenar som förgrenar sig och ger mer specifika termer för varje nivå. Varje termkategori (exempelvis anatomi eller psykiska sjukdomar) har ett eget träd. Termer som täcker ett brett ämnesområde finns vid roten av trädet, medan termer med snävare betydelse inom kategorin återfinns i grenarna, som innehåller mer specifika termer för varje nivå. Varje nivå svarar mot ett MeSH-nummer. Med hjälp av den hierarkiska strukturen kan du hitta snävare eller bredare termer för att vidga eller snäva in din sökning. Det finns även 1000-tals hänvisningar som hjälper dig att hitta den mest adekvata MeSH-termen. Om du t ex söker på Vitamin C får du en hänvisning till den korrekta MeSH-termen som är Ascorbic Acid.

Ämnesord: medicin