Medscape

Medscape

Medscape offers specialists, primary care physicians, and other health professionals an integrated medical information and education tool. Medscape is organized by medical specialty, with each supported specialty having its own custom Web Site. Specialty content is evaluated, created, and presented under the guidance of editorial boards and scientific advisory boards.

After a simple, one time, free registration, Medscape automatically delivers to you the specialty site that best fits your profile. Membership registration is a one-time process. On subsequent visits members sign in with their user name and password.

Subject Headings: cardiology; diabetes; endocrinology; family medicine; hematology; oncology; internal medicine; neurology; psychiatry


Medscape erbjuder specialister, distriktsläkare och annan hälso-och sjukvårdspersonal integrerad medicinsk information och pedagogiska verktyg. Medscape är uppdelad utifrån medicinsk specialitet, där varje specialitet har sin egen utformade webbplats. Innehållet för varje specialitet är utvärderat och presenterat under ledning av en redaktion och en rådgivande expertgrupp.

Vid fri registrering en gång hänvisas du automatiskt till den sajt som bäst passar din profil. Registrering för medlemskap görs en gång och fortsättningsvis loggar du in med ditt användarnamn och lösenord.

Ämnesord: kardiologi; diabetes; endokrinologi; allmänmedicin; hematologi; onkologi; internmedicin; neurologi; psykiatri