Arkitektur.se

Arkitektur.se

Arkitektur is the largest architectural magazine in the Nordic region. The searchable archive of articles contains information about more than 11,500 articles, presentations, book reviews and news items published in the journals Arkitektur and Byggmästaren since 1901.

Please note that the articles are not available in fulltext. Some articles are possible to read in Retriever Research. For older articles please contact a library that subscribes to the journal: The Library of Architecture and Design, TheUniversity Library, LUX and Campus Helsingborg.

Please note: this database is in Swedish only


Arkitektur är Nordens största arkitekturtidskrift. I artikeldatabasen (Arkiv) kan du hitta information om arkitektur i fler än 11 500 artiklar, presentationer och notiser som publicerats i tidskrifterna Arkitektur och Byggmästaren sedan 1901.

Observera att artiklarna inte finns tillgängliga i fulltext. Det är möjligt att komma åt vissa artiklar genom Retriever Research. För artiklar hänvisas till de bibliotek som prenumererar på tidskriften: Biblioteket för Arkitektur och Design, UB Helgonabacken, LUX och Campus Helsingborg.