MEDLINE (EBSCOhost)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

MEDLINE (EBSCOhost)

MEDLINE provides authoritative medical information on medicine, nursing, dentistry, veterinary medicine, the health care system, pre-clinical sciences, and much more. Created by the National Library of Medicine, MEDLINE uses MeSH (Medical Subject Headings) indexing with tree, tree hierarchy, subheadings and explosion capabilities to search citations from a large number of worldwide journals.

Subject Headings: medicine, pathology, internal medicine, surgery, public health, nursing, psychiatry, biochemistry


MEDLINE är en bibliografisk databas som innehåller referenser till tidskriftsartiklar inom medicin, omvårdnad, tandvård, veterinärmedicin, hälso- sjukvård, preklinisk forskning och mycket mer. MEDLINE är skapad av National Library of Medicine. Posterna i MEDLINE är indexerade med MESH (Medical Subject Headings) – medicinska ämnesord. MESH-termerna är ordnade i en hierarkisk struktur med bredare och snävare termer likt ett träd med olika huvudgrenar, som förgrenar sig mer och mer. Det finns möjlighet att lägga till aspektord och explodera sin sökning. Innehåller referenser i en stor mängd tidskrifter från hela världen.

Ämnesord: medicin, patologi, internmedicin, kirurgi, omvårdnad, psykiatri, veterinärmedicin, biokemi, folkhälsa


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.