MathSciNet

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

MathSciNet

Mathematical Reviews on the net. Bibliografic database in Mathematics. It covers both books and articles. Most entries contain a review of the publication by an independent specialist. Links to the full text are provided by AMS. The database make use of the classification system MSC (Mathematics Subject Classification) developed by AMS, and which has become a standard classification tool in mathematics the world over. The database also contains a citation analysis tool.


Mathematical Reviews på nätet. Bibliografisk databas inom ämnet matematik. Täcker in både böcker och artiklar. De flesta posterna innehåller en review av en oberoende ämnespecialist över den indexerade publikationen. Länkar till fulltexten tillhandahålls av AMS. Databasen använder klassificeringssystemet MSC (Mathematics Subject Classification) utarbetat av AMS, vilket har blivit internationell klssificeringsstandard inom matematikämnet. Databasen innehåller också ett citeringsanalysverktyg.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.