Materialguiden (Riksantikvarieämbetet)

Materialguiden (Riksantikvarieämbetet)

The National Heritage Board (Riksantikvarieämbetet) is the central authority in Sweden for matters concerning the historic landscape and cultural heritage. 'Materialguiden' is a database of facts about building materials for people working with any kind of building preservation.
Please note: this database is only in Swedish.


Riksantikvarieämbetets materialguide har två syften. Först och främst ska den ge de som arbetar med byggnadsvård - antikvarier, kommunala tjänstemän, entreprenörer, hantverkare och konsulter - ett instrument för att identifiera, tidsbestämma, statusbedöma och vårda de äldre material som finns i en byggnad. Dessutom ska den ge allmänheten ökad kunskap om byggnadsvård och äldre byggnadsmaterial.

Målet med Materialguiden är att sprida kunskap om materialvård och byggnadsvård för att på så sätt spara mer av byggnadernas ursprungliga material men även öka kvaliteten och minska kostnaderna vid åtgärder. Det är viktigt att komma ihåg att god byggnadsvård ofta är miljövänlig eftersom det totala resursurtaget begränsas. Dessutom ökar byggnadens livslängd om underhåll och reparationer utförs vid rätt tidpunkt, med rätt material och metoder och med stor omsorg.