Litteratursiden.dk (Danmark)

Litteratursiden.dk (Danmark)

Litteratursiden (the Literature page) is a Danish web site with all kind of information on Danish literature and contemporary Danish authors. The web site is produced and financed by an associatin of 60 Danish libraries. Please note: this web site is only in Danish.


Litteratursiden är de danska bibliotekens nätmagasin om skönlitteratur med uppgift att förmedla information och inspiration om goda böcker. Här finner man information om nutida danska skönlitterära författare, debattsida (Litbloggen), litteraturtips, litteraturlistor, litteraturanalyser, artiklar, expertpanel, videoklip m.m. Litteratursiden produceras och finansieras av 'Foreningen Litteratursiden' som har ca 60 medlemsbibliotek.