Literary Reference Center, LRC (EBSCOhost)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Literary Reference Center, LRC (EBSCOhost)

Literary Reference Center is a full-text database that combines information from major reference works, books and literary journals as well as original content from EBSCO Publishing. Title Coverage List.

LRC content includes, among other things:


Observera: Det finns två varianter av databasen LRC på EBSCOhost. Den version LUB prenumererar på är den som bara heter Literary Reference Center.

Det finns tre olika sätt att söka i LRC:

  1. Literary Reference Center Advanced Search Screen - LRC:s eget gränssnitt
  2. Literary Reference Center - direktlänk till LRC på EBSCOhost
  3. LRC på EBSCOhost-plattformen - för samsökning med andra databaser

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.