Kemikalieinspektionen (KemI)

Kemikalieinspektionen (KemI)

The Swedish Chemicals Agency is an authority under the Swedish government. Their mission is to work to reduce the risks of people and the environment being harmed by chemicals. It is done through preventive control of chemicals, for example by developing laws and regulations.

In KemI's databases, you will find, among other things, information about the substances' names, properties, hazards and any restrictions on how they may be used. The following databases are available on the website:


Kemikalieinspektionen är en myndighet under den svenska regeringen. Dess uppdrag är att arbeta för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Det görs genom förebyggande kontroll av kemikalier, till exempel genom att utveckla lagar och regler.

I KemI:s databaser hittar du bland annat information om ämnens namn, egenskaper, farlighet och eventuella begränsningar för hur de får användas. Följande databaser finns tillgängliga på webbplatsen:

  • Bekämpningsmedelsregistret
  • Flödesanalyser - Fakta om ämnen och ämnesgrupper
  • Företagsregistret
  • KemIstat - Sökverktyget för Kemikalieinspektionens statistik
  • Klassificeringsdatabasen - Databasversionen av Kemikalieinspektionens lista över ämnen och ämnesgrupper med EG-harmoniserad bindande klassificering och märkning
  • Echas - Europeiska kemikaliemyndighetens information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen inklusive harmoniserade klassificeringar
  • Prioriteringsguiden PRIO - PRIO ersätter OBS-listan
  • SPIN-databasen - Information från de nordiska produktregistren
  • Ämnesregistret - Drygt 130 000 kemiska ämnen med CAS-nummer