Karlsruhe Virtual Catalog / Karlsruher Virtueller Katalog KVK

Karlsruhe Virtual Catalog / Karlsruher Virtueller Katalog KVK

The Karlsruhe Virtual catalog (KVK) is a world-wide catalog with references to more than 100 million books in library catalogs from around the world. The KVK has no database of its own, and queries are passed on to several library catalogs at the same time. The functionality of the search-engine is therefore limited to the functionality of the individual target systems. It is also possible search from a list of book traders.


Karlsruhe Virtueller Katalog (KVK) är en världsomspännande bibliotekskatalog med referenser till mer än 100 miljoner böcker från kataloger runt om i världen. KVK har ingen egen databas, utan när en sökning görs skickas den vidare till en mängd bibliotekskataloger. Sökverktygets funktionalitet är alltså begränsad till funktionaliteten i de individuella systemen. Det är även möjligt att samtidigt söka hos ett antal onlinebokhandlare.