IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change

The IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is a scientific intergovernmental body set up by the World Meteorological Organization (WMO) and by the United Nations Environment Programme (UNEP) in 1988. The main activity of the IPCC is to provide in regular intervals Assessment Reports of the state of knowledge on climate change. The IPCC Reports are available in full text on the web site.


IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en vetenskaplig mellanstatlig organisation grundad 1988 av Meterologiska världsorganisationen (WMO) och FN:s miljöprogram (UNEP). IPCC:s huvudsyfte är att regelbundet tillhandahålla rapporter om det aktuella läget för klimatförändringen. IPCC-rapporterna är tillgängliga i fulltext på webbsidan.