Inspec (Elsevier)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Inspec (Elsevier)

Inspec is a bibliographic database that covers scientific literature in the fields of Electrical Engineering, Physics, Electronics and Computer Science. Inspec is published by the Institution of Engineering and Technology (IET), and is one of the world's most definitive bibliographic scientific engineering research databases, containing over 15 million abstracts and indexing records. Hosted on the Engineering Village platform.


Inspec är en bibliografisk databas som täcker vetenskaplig litteratur inom elektroteknik, fysik och datavetenskap. Inspec publiceras av Institution of Engineering and Technology (IET) och är en av världens mest vederhäftiga bibliografiska databaser för ingenjörsvetenskap. Innehåller över 15 miljoner referenser. Ligger på Engineering Village-plattformen.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.