InfoTorg Juridik

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

InfoTorg Juridik

InfoTorg Juridik from Bisnode is a full-text database that contains legal news, court case law, constitutions, parliamentary press, government practice in Sweden. Infotorg Juridik also contains literature and European law. Bisnode has decided to limit searchability and access to original judgments from the lower courts to protect personal integrity. A personal login is required to be able to search for these judgments. Contact the Faculty of Law's library for more information on how you can get a time-limited login in special cases.


InfoTorg Juridik från Bisnode är en fulltextdatabas som innehåller juridiska nyheter, domstolspraxis, författningar, riksdagstryck, myndighetspraxis, litteratur och europarätt. Bisnode har beslutat att begränsa sökbarhet och tillgång till originaldomar från de lägre domstolsinstanserna för att värna den personliga integriteten. Det krävs en personlig inloggning för att kunna söka fram dessa domar. Kontakta Juridiska fakultetens bibliotek för mer information om hur du i specialfall kan få en tidsbegränsad inloggning.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.