ARBLINE

ARBLINE

ARBLINE is an interdisciplinary reference database focusing on working life, work environment and the labor market. The database contains references to books, reports, conference publications and dissertations that are available at libraries in Sweden, and public documents in fulltext.

ARBLINE is one of Libris's sub-databases (the Swedish national library catalog) and you can make an interlibrary loan with the help of your library.


ARBLINE är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med inriktning på arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Databasen innehåller referenser till böcker, rapporter, konferenspublikationer och avhandlingar som finns på bibliotek i Sverige, samt offentligt material i fulltext.

ARBLINE är en av Libris deldatabaser och du kan fjärrlåna materialet via ditt bibliotek.

Databasen produceras i samarbete mellan Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, Föreningen för arbetslivsforskning i Sverige (FALF) och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet. ARBLINE uppdateras löpande med nyutgivna titlar på området av Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet.